Audumu un šūšanas piederumu veikals ir slēgts

Pieejami online šūšanas kursi un PDF šūšanas piegrieztnes Veikala sadaļā

 • lv
 • en
 • Kā pārveidot KarlHaremshorts šortu piegrieztni, lai sašūtu šortus no trikotāžas / How to adapt KarlHaremshorts sewing pattern to make jersey harems

  Bērnu garderobē viens no ērtākiem apģērbiem noteikti ir trikotāžas apģērbs, jo tas staipās un ir neiedomājami ērts. Lai arī cik ļoti es mīlu linu, arī mani bērni ļoti daudz nēsā drēbes šūtas no trikotažas. Trikotāžas šorti arī ir viens trakoti ērts apģērba gabals gan ikdienā mājās, gan bērnu dārzā. Tieši tāpēc izveidoju šo instrukciju, kur aprakstīšu, kā var sašūt trikotāžas bērnu harēmšortus izmantojot KarlHaremshorts šūšanas piegrieztni, nedaudz to pārveidojot, jo piegrieztne tika konstruēta šūšanai no austajiem audumiem. Šeit apskatīšu variantu ar sānu kabatām, jo ķengurkabatu var šūt tieši tāpat kā no austajiem audumiem un šis apraksts ir iekļauts jau pašā piegrieztnē.

  Labākais veids kā sašūt izstrādājumus no trikotāžas auduma ir overloks. Šis apsraksts ir veidotas šortu šūšanai ar overloku, bet jūs protams varat tos sašūt arī ar parasto šūjmašīnu, izmantojot overloka dūrienus vai citus elastīgos dūrienus, kas pieejami jūsu šujmašīnai. Kniepadatas blogā ir labs apraksts par trikotāžas šūšanu ar šujmašīnu.

  Clothes made from jersey are definitely one of the most comfiest clothes for kids. Yes, linen is still my favorite fabric, but also my kids wear jersey clothes a lot. So I sewed these jersey haremshorts for my youngest son to wear on kindergarten. I thought it would be super useful to show you how to make jersey kids haremshorts from KarlHaremshorts pattern. KarlHaremshorts pattern was made for woven fabrics, but it can easy be modified for jersey too. I will show you version with side patch pockets. You can sew kangaroo pocket from jersey the same way is described on pattern instructions.

  The best way for sewing with jersey is serger, but ofcourse you can sew them by sewing machine too. You just need to chose elastic stitches and try on fabric scraps before sewing and chose the best that suits you.

  Kids jersey haremshorts

  kids jersey haremshorts,

   

  kids jersey haremshorts

  Materials / Materiāli

  To sew the same haremshorts you see in the post, you will need the following materials:

  • KarlHaremshorts PDF sewing pattern.
  • Lightweight jersey.
  • Contrasting color jersey fabric for pockets.
  • Ribbing fabric for sewing cuffs and waistband.
  • Sewing machine needles Strech Nr.70 for lightweight or Nr.90 for thick jersey. You can also use Jersey/Ball Point Needles, but I have not tried them jet.
  • Elastic 2cm wide (length the same as mentioned in pattern instructions).

  Lai sašūtu līdzīgus harēmšortus, kā redzami aprakstā, jums būs nepieciešams:

  • KarlHaremshorts PDF šūšanas piegrieztne (šeit iegādājama arī ar instrukcijas aprakstu Latviešu valodā).
  • Vieglas trikotāžas audums (šeit lietots LouvisHome skaistā lāsīšu trikotāža).
  • Kontrastkrāsas trikotažas audums kabatām.
  • Trikotāža griezummalu apstrādei (parasti tiek ražota trubveida, šeit lietots LouvisHome iegādājamā trubveida trikotaža).
  • Trikotāžas adatas, plānai trikotāžai es izmantoju Stretch Nr.70, biezākai trikotāžai var izmantot arī Stretch Nr.90 (var lietot arī Jersey/Ball Point Needles, bet godīgi sakot es tādas neesmu lietojusi).
  • Gumija 2cm plata (garums tāds pats, kā aprakstīts KarlHaremshorts šūšanas piegrieztnes instrukcijā).

  Addapt the pattern / Pārveidojiet piegrieztni

  From the side pocket, front and back top seam cut of the seam allowance 3.7cm + 2cm (elastic width) and add new seam allowance 0.9cm. So in general you need to cut off the top seam 4.8cm.

  Priekšdaļas, mugurdaļas un sānu kabatas detaļai noņem no jostas vīles vīļu uzlaidi (3.7cm) un gumijas platumu (2cm), kas kopā sanāk 5.7cm un pievieno jauno jostas vīles uzlaidi 0.9cm (standartvīle, ja šuj ar overloku). Tādejādi, kopumā no KarlHaremshorts piegrietņu detaļu augšdaļas sanāk noņemt 4.8cm.

  Cut the fabric / Izgrieziet šortu detaļas no auduma

  Cut one each of pieces front and back on the fold. Cut two side patch pockets (mirrored).

  Piegrieziet 1 priekšdaļas un 1 mugurdaļas detaļu, piegrieztni izvietojot uz auduma locījuma malas. Piegrieziet 2 sānu kabatas detaļas (piegrieztni izvietojiet uz pārlocīta auduma).

  Cut the band for pockets / Izgrieziet kabatu apstrādes detaļas

  1.Measure pocket opening seam and cut 2 about the same length fabric straps from ribbing material or other contrasting color jersey fabric, cut them 3.5cm width. Strap need to stretch lengthwise.

  2.Fold and iron the strap lengthwise.

  1. Izmēriet kabatas atvēruma vīli un piegrieziet aptuveni tik pat garas 2 auduma sloksnes no trikotāžas griezummalu apstrādes auduma vai cita konstrastējošas krāsas trikotāžas auduma, sloksnes platums 3.5cm (sloksnes lieko garumu pēc tam nogriezīsim). Sloksnei jāstaipās garenvirzienā.
  2. Sloksni pāloka uz pusēm un nogludina.

  Sew side patch pockets / Sašujiet sānu kabatas

  1. Pin a strap around the pocket opening. Stretch strap at curved edges.Cut needles strap away now or later.

  1. Katrai kabatai piesprauž pārlocīto auduma sloksni pie kabatas atvēruma vīles (sloksni pieliekot pret kabatas auduma labo pusi). Vīles izliekumā pastiepiet sloksni, taisnajā gabalā, nestiepiet sloksni.

  2. Sew with serger from the side of strap. Fold the seam allowance on the side of pocket and iron.

  2. No sloksnes puses nošuj ar 4 diegu overloka vīli. Vīli noliec un nogludina uz kabatas pusi.

  3. Topstitch  about 2mm from seam.

  3. Nošuj dekoratīvo nostiprinājuma šuvi aptuveni 2mm no malas.

  4. Place and pin the pockets on the front piece of haremshorts. Topstitch top and curved edges.

  4. Novieto kabatas uz haremšortu priekšpuses. Piesprauž ar kniepadatām. Nošuj nostiprinājuma šuvi pa kabatas augšmalu un izliekto malu. Var nogriezt liekos sloksnes galus, bet es parasti griežu pirms jostas piešūšanas.

  Sew haremshorts / Sašujiet harēmšortus

  With right sides together, pin and serge haremshorts front piece to back piece at the side and inner leg seams. Press to the back side. Turn shorts on the right side.

  Sasprauž šortu priekšpuses un mugurpuses detaļas ar labām pusēm kopā (sprauž no mugurpuses puses). Sānu vīles un šortu staras vīles nošuj ar 4 diegu overloka vīli. Vīles nogludina uz mugurpuses pusi. Izvērš izstrādājumu.

  Cut waistband and cufs / Sagatavojiet jostu un manžetes

  1. Cut the waistband from ribbing or other jersey material. Cut 7cm wide waistband for 2cm wide elastic. I had tubular ribbing 36cm length x2.

  2. Cut two cuffs from ribbing or other jersey material. I used single jersey the same I used for pockets.  To determine  the best length, take the measurement bellow the knee. I cut 23cm length and 7cm width for cuffs. You can make the cuffs also much wider and get the look of interesting pants.

  1.Piegrieziet jostu. Jostai ērti izmantot trubveida trikotāžu, ja jums gumija paredzēta 2cm, tad jostu piegrieziet 7cm platu (garums manējai ir 36cm x 2).

  2.Piegrieziet 2 manžetes. Manžetēm arī var izmantot trubveida trikotāžu, bet es šoreiz izmantoju parastu trikotažu, jo vēlējos attiecīgo krāsu. Platumam vislabāk nomēriet bērna stilbu zem celīša. Manā gadījumā piegriezu 23cm garu un 7cm platu. Manžetes var taisīt arī daudz platākas un tādejādi panākt interesantu bikšu modeli.

  3. Prepare the waistband and cuffs. Cut the tubular waistband once, so that you get 1 length and sew the opening for elastic. Fold the waistband and sew 1cm seam (sew 1cm, then left 2cm unsewed and then sew the rest). Fold the cuffs and sew 1 cm seam. Cut of the corners.

  3. Sagatavojiet jostu un manžetes. Jostas trubu pārgrieziet 1 vietā, jo nepieciešams sašūt atveri gumijas ievēršanai. Pārlokiet jostu un nošujiet vīli 1 cm no malas, šujiet 1cm, tad atstājiet 2cm nenošūtus un nošujiet atlikuso garumu. Bikšu staru manžetes pārlokiet uz pusēm un nošujiet visu vīli 1cm no malas. Nogrieziet vīles stūrīšus, lai vēlāk neveidotos vīles biezums.

  4. Fold the waistband and cuffs as showed in the picture and pin.

  4. Jostas un manžetes detaļas pārlokiet uz pusēm un nostipriniet locījumu ar kniepadatām.

  Sew waistband / Piešujiet jostu

  1. Mark center front and back at shorts waist. Mark center front and back at waistband (back center are where the seam is).

  1.Atzīmējiet centru uz šortu priekšas un mugurpuses. Atzīmējiet centru uz jostas (mugurpuses centrs ir nošūtā vīle).

  2. Pin folded waistband to the waist front sides together.

  2. Piesprauž pārlocīto jostu pie šortu augšmalas, pret šortu labo pusi.

  Pin so that opening for elastic positioned at back.

  Sprauž tā, lai atvērums gumijas ievēršanai ir šortu aizmugurē un “skatās” pret jums.

  3. Serge the seam. While serge stretch the waist seam so that both length are the same.

  3. Nošuj ar 4 diegu overloka vīli, šujot pastiepj jostu, lai šortu augšmalas un jostas platums būtu vienāds.

  4.Fold and press the seam to the side of shorts.

  4. Vīli noliec un nogludina uz šortu pusi.

  5. Topstitch 2mm from waist seam.

  5. Ar šujmašīnu nošuj dekoratīvo nostiprinājuma šuvi aptuveni 2mm no vīles malas.

  6. Finish the waist. Using safety pin, insert elastic into the waist tunnel. You can close opening by handstitches.

  6. Jostā iever gumiju. Pēc tam gumijas atveri var aizšūt ar slēpto roku dūrienu, bet var arī atstāt vaļā ērtākai nomaiņai, ja tāda būs nepieciešama.

  7.Even the elastic all around waist.

  7. Gumiju vienmērīgi izlīdzina pa visu jostas platumu.

  Sew cufs / Piešujiet manžetes

  1.Turn the shorts on the wrong side. Pin the cuffs to the leg openings front sides together.

  1.Izgrieziet izstrādājumu uz kreiso pusi. Piespraudiet manžeti no staras iekšpuses, labo puso, pret labo pusi.

  2.Serge from the cuff side. Stretch the cuff while serge. If it’s difficult to stretch cuffs the same size openings are, do some small pleats on leg openings.

  2. Nošuj ar 4 diegu overloka vīli, šuj no manžetes puses, manžeti stiepjot līdz šortu apakšmalas platumam. Manā gadījumā manžeti knapi varēja izstiept tādā pašā platumā, kā bikšu stara. Ja tā notiek, šortu apakšmalai šur tur var izveidot mazas ielocītes.

  3.Turn the shorts to the right side. You can topstich the same way as waistband, but I usually don’t topstitch cuffs.

  3. Šortus izgriež uz labo pusi. Ja vēlas var nošūt nostiprinājuma šuvi tādu pat kā jostai, bet bikšu starām es parasti nešuju.

  Your shorts are ready to go / Jūsu šorti ir gatavi!

  I hope this instruction was useful to make your own jersey KarlHaremshorts or other jersey garment. I would love to see what you made, so tag your shorts with #KarlHaremshorts.

  Ceru, ka šī šūšanas instrukcija Tev būs noderīga gan KarlHaremshorts šortu šūšanai, gan citu trikotāžas izstrādājumu šūšanai. Man ir ļoti liels prieks redzēt tavus gatavos darbiņus, tāpēc padalies sociālajos tīklos, kādi šorti Tev ir sanākuši, lieto mirkļbirku #KarlHaremshorts

  Pattern / Piegrieztne: KarlHaremshorts 

  Fabric/ Audums: LouvisHome.

  Dalies:
  Par autoru:
  Zanda Baha
  Caur maniem rakstiem Tu uzzināsi, kā sašūt kvalitatīvu apģērbu, kas atspoguļo Tavu būtību. Iepazīsi audumus, kas dziedē mūsu planētu. Un izveidosi ilgtspējīgu garderobi, kas priecēs Tevi ikdienā.
  Birkas
  Arhīvs

  Atbildēt

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.